Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Số block:
3
Số tầng:
24
Số căn:
603
Quy mô:
186,3ha
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Daewoo E&C
Loại: Biệt thự & Liền kề Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:3 Số tầng:24
Quy mô:186,3ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:603 Ngày hoàn thành:T11/2020
Chủ đầu tư: Daewoo E&C
Loại: Biệt thự & Liền kề
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:3
Số tầng:24
Quy mô:186,3ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:603
Ngày hoàn thành:T11/2020