Dự án 6th Element
Dự án 6th Element
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
38
Số căn:
1176
Quy mô:
24.088 m2
Mật độ xây dựng:
39,5%
Chủ đầu tư: Bắc Hà
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:38
Quy mô:24.088 m2 Mật độ xây dựng:39,5%
Số căn hộ:1176 Ngày hoàn thành:T9/2019
Chủ đầu tư: Bắc Hà
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:38
Quy mô:24.088 m2
Mật độ xây dựng:39,5%
Số căn hộ:1176
Ngày hoàn thành:T9/2019